NYHETSARKIVET
26 maj 2023 12:28
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-9755
Ärende: Utbildningsplan för PTS rörande säkerhetsskydd

Diarienummer: 23-9827
Ärende: Överenskommelse om förmedling av störningsinformation mellan PTS och MSB

Diarienummer: 23-9830
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108