NYHETSARKIVET
26 maj 2023 12:29
Lagrådsremiss om utökade befogenheter för Konkurrensverket
Konkurrensverket föreslås få utökade befogenheter över den offentliga upphandlingen, enligt en ny lagrådsremiss.

Det nya förslaget gäller främst bekämpning av otillåtna direktupphandlingar och bland annat föreslås det att Konkurrensverket som första instans ska få fatta beslut om en upphandlingsskadeavgift. Tids¬fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och avgift¬¬ens tak höjs från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

"Nu tar regeringen krafttag mot otillåtna direktupphandlingar. För mig är det viktigt att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt", säger civilminister Erik Slottner i en kommentar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i januari.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108