NYHETSARKIVET
26 maj 2023 12:31
Bankföreningen vill att teleoperatörer stoppar spoofing
Bankföreningen vill se tuffare åtgärder i lagstiftningen för att motverka manipulering av mobil- och telefonnummer, det som kallas för spoofing.

Det skriver Bankföreningen i en framställning till Justitiedepartementet och Finansdepartementet.

Brottsvinsterna från telefonbedrägerier var 620 miljoner kr förra året, jämfört med bara 75 miljoner kr i Finland under perioden 2020-2021. Nu vill Bankföreningen att regeringen tar fram en tuffare reglering som riktas specifikt till teleoperatörer i Sverige, enligt föreningen. Framför allt bör PTS se till att teleoperatörer gör mer för att skydda sina kunder.

"Att försvåra spoofing av telefonnummer och sms är en effektiv metod som stör bedragarnas möjligheter att agera mot nya bedrägerioffer. En reglering mot spoofing som riktar sig till de svenska telefonoperatörerna skulle avsevärt störa bedragarnas verksamhet", skriver Bankföreningen.

En liknande reglering finns redan för telefon i Finland men det planeras även en reglering som ska omfatta sms.

"Det kan vara lämpligt att Post- och Telestyrelsen genom föreskrifter implementerar en anti-spoofing-infrastruktur för telefon och sms", skriver Bankföreningen och tillägger:
"Teleoperatörer bör även utveckla och implementera funktionalitet för att identifiera misstänkt innehåll på samma sätt som e-postleverantörer har satt upp lösningar för att upptäcka potentiellt skadligt innehåll. Om telefonnummerserier hyrs ut till underleverantörer behöver kontroller finnas, liknande bankens kundkännedom."
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108