NYHETSARKIVET
29 maj 2023 11:03
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-9884
Ärende: Underlag för årsavgift för operatörsverksamhet

Diarienummer: 23-9885
Ärende: Upphandling av upphandlingskonsult för budgetsystem och konsultförmedling

Diarienummer: 23-9887
Ärende: Årlig rapportering från Echostar Mobile 2023

Diarienummer: 23-9893
Ärende: Skrivelse angående hållbar landsbygd. "Ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer"

Diarienummer: 23-9898
Ärende: Skrivelse gällande begäran om översyn av tillsynsvillkor i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Diarienummer: 23-9902
Ärende: Förfrågan om hur handling med sekretess ska skickas till PTS

Diarienummer: 23-9905
Ärende: Utveckling av PTS organisation
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108