NYHETSARKIVET
29 maj 2023 11:04
Region Östergötland i stor mobildataupphandling
Region Östergötland upphandlar mobila datakommunikationstjänster för så kallad prehospital vård, då regionen har behov av en säker och robust kommunikation för kritiska verksamheter.

Enligt upphandlingsunderlaget är det just driftsäker mobil datatrafik via Sjunet till system för prehospital vård regionen vill upphandla. Behovet finns främst inom ambulansjukvården då varje ambulans fortlöpande måste ha åtkomst till journal- och ärendeuppgifter. Den upphandlade lösningen ska också kunna skicka EKG under uppdrag till sjukhus.

"Även verksamheten vid katastrofmedicinskt centrum nyttjar mobil datatrafik via Sjunet då tjänstemän i Beredskap har smartphones där de i realtid kan följa händelser som misstänks kunna påverka den vardagliga verksamheten", framgår det av upphandlingsunderlaget. Sjunet är ett kommunikationsnät framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Idag använder Region Östergötland 200 abonnemang. Den här upphandlingen är specifikt avsedd för en leverantör som kan erbjuda kommunikationstjänsten via flera olika mobiloperatörers nät.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108