NYHETSARKIVET
29 maj 2023 11:05
WhatsApp: incidenten inte anmälningspliktig enligt våra rutiner
Kommunikationstjänsten WhatsApp har kommit in med ett yttrande till PTS angående granskningen som inleddes i slutet av mars på grund av en säkerhetsincident, som enligt den svenska myndigheten är rapporteringsskyldig. Bolaget anser däremot inte att det avbrott i tjänsten från den 25 oktober 2022 är en anmälningspliktig incident enligt dess egna rutiner och direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

Trots den bedömningen vill WhatsApp agera transparent och samarbeta med PTS och ber därför myndigheten att betrakta yttrandet som en formell anmälan, enligt dokumentet som skickades in av bolagets juridiska företrädare på Cirio Advokatbyrå.

Säkerhetsincidenten som föranledde granskningen innebar att WhatsApps tjänster var otillgängliga för vissa användare i strax över två timmar tidigt på morgonen den 25 oktober. Exakt vad som hände samt hur många användare som drabbades uppskattningsvis går inte att utläsa i dokumentet, då mycket av materialet är sekretessmarkerat. Det enda som går att läsa om skälet är att det var en oavsiktlig och oväntad konsekvens.

Hur många användare som drabbades i Sverige går inte heller att se i yttrandet.

Informationen som däremot är tillgänglig är att det var användare som försökte etablera en anslutning som drabbades. De med redan etablerad anslutning hade inga problem så länge applikationen var öppen.

Dessutom står det att ingenjörsteamen började återställa tjänsterna efter drygt en och en halv timme samt att anslutningsgraden var 100 procent och därmed helt återställd två timmar och 16 minuter efter att incidenten inträffat.

Utöver yttrandet, som inkom den 26 april, har ingenting nytt hänt i ärendet.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108