NYHETSARKIVET
30 maj 2023 11:53
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-9981
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 23-9982
Ärende: Incidenter/Störning eller avbrott

Diarienummer: 23-9992
Ärende: Remiss - Ändring av telefoninummerplanen avseende 116-serien

Diarienummer: 23-10020
Ärende: Incidenter/Integritetsincident
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108