NYHETSARKIVET
2 jun 2023 13:35
Nya strategin sänkte Verbals omsättning med 10 procent 2022
Operatören Verbal beslutade 2021 att ändra sin strategi för att satsa mer på privatmarknaden. Det resulterade förra året i en minskning av omsättningen med 10 procent till 64,4 miljoner kr (71,1 miljoner kr) samtidigt som rörelseresultatet sjönk till 3,4 miljoner kr (5,9 miljoner kr). Det framgår av bolagets årsredovisning som nu har godkänts av Bolagsverket.

"Den strategiomläggning som vi gjorde under 2021 med att satsa mer på privatmarknaden har varit framgångsrik för oss och under 2022 har vi således tagit stora kostnader initialt i kundanskaffning. Kundstocken växte med över 3000 abonnenter, under 2023 kommer vi att se detta i form av ökad omsättning. Vår kundstock var vid årets utgång knappa 25.000", skriver bolaget i sin årsredovisning.

Enligt Post- och telestyrelsens statistik hade Verbal vid årsskiftet 11 996 (6 678 vid utgången av 2021) privatkunder och 9 731 (10 923) företagsabonnenter.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108