NYHETSARKIVET
2 jun 2023 13:35
Analysys Mason: Stordriftsfördelar är framtiden för stadsnäten
Kommunerna och stadsnäten bör fundera på att gå samman i större konstellationer för att uppnå stordriftsfördelar på bland annat fibermarknaden, eller genom att gemensamt upphandla en kommunikationsoperatör.

Detta kan vara vägen för stadsnäten att hantera de utmaningar de nu står inför när fiberutrullningen i Sverige nästan är färdig, uppger Christopher Ryder, principal på analysföretaget Analysys Mason. Han är huvudsaklig författare till den oberoende rapport om stadsnät och fiber som Telekomnyheterna refererade till tidigare i veckan.

Utgångspunkten i rapporten var att den svenska fiberutrullningen är färdig till 97 procent. Samtidigt utreder PTS om resten ska täckas av satellit, vilket kan vara "sista spiken i kistan för fiberutrullningen", enligt Ryder. I framtiden innebär det att den fragmenterade marknaden - där 90 procent av de 170 aktiva stadsnäten är kommunalt ägda - nu står inför en konsolideringsfas.

- Samarbeten mellan kommuner och regioner kan vara vägen framåt. Det finns många exempel där kommuner börjat samarbeta med varandra och man kan uppnå många skalfördelar på det sättet. Det finns även möjlighet att gå samman i större konstellationer för att få större internationella infrastrukturinvesterare att investera och få en minoritetspost, säger Ryder.

Samarbete är givet om större aktörer ska lockas eftersom de alltid behöver investeringar av en viss storlek innan de allokerar kapital, menar han.

Utöver det är samarbeten där flera kommunala bolag går ihop för att gemensamt upphandla en kommunikationsoperatör en bra väg att skapa en attraktiv affär för KO:n och därmed få en hög näthyra, tillägger Analysys Masons Managing Partner Jenny Robertsson.

Mycket av hur framtiden kommer se ut för stadsnäten avgörs också av rättsprocessen Halmstad kommun är inblandad i. Frågan handlar om det kommunala bolaget HFAB borde konkurrensutsatt det kommunala stadsnätet i stället för att göra en direktupphandling med Halmstad stadsnät.

- Processen med Halmstad kommun sätter fokus på problemet många stadsnät står inför. Syskonskapet med de kommunala bostadsbolagen har tagits för givet. Utifrån responsen vi fått så ser vi att det här är en stor fråga som många har på sin agenda, säger Ryder till Telekomnyheterna.

Går beslutet, som nu är hos Högsta förvaltningsdomstolen, inte Halmstads väg så kan marknaden öppnas upp för konkurrens från de stora privata operatörerna.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108