NYHETSARKIVET
7 jun 2023 11:22
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10376
Ärende: Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz

Diarienummer: 23-10355, 23-10373
Ärende: Tillsyn efter anmälan om radiostörning
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108