NYHETSARKIVET
8 jun 2023 11:31
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10403
Ärende: Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster (eIDAS)/Incidentrapport

Diarienummer: 23-10419
Ärende: Robusthetsåtgärd

Diarienummer: 23-10428
Ärende: Kartläggningsrapport IPv6- hösten 2022
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108