NYHETSARKIVET
8 jun 2023 11:32
Telia säljer sina Paydrive-aktier till Dina Försäkringar
Acceptfristen för Dina Försäkringars bud på insuretechbolaget Paydrive har förlängts till den 19 juni. Men Telia har analyserat budet den senaste månaden och redan accepterat erbjudandet, meddelar operatörens kommunikationschef Tobias Gyhlénius till Telekomnyheterna via mejl.

Acceptperioden för budet skulle egentligen löpt ut i går, men Dina Försäkringar har meddelat att acceptperioden förlängs för att ge kvarvarande aktieägare och innehavare av teckningsoptioner möjlighet att acceptera det. I dagsläget är det 93,14 procent av aktierna och 97,05 procent av teckningsoptionerna som har lämnats in.

Telia sålde sin tjänst Sense till Paydrive för två år sedan och blev i samband med affären delägare i insuretechbolaget. I början av maj beslutade sedan Paydrives styrelse om en kvittningsemission som slutbetalning för Telia Sense-förvärvet. Det innebär att Telia fick 221 564 nya aktier för den överenskomna tilläggsköpeskillingen.

En vecka senare lade Dina Försäkringar ett bud på 77 miljoner kronor på Paydrive.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108