NYHETSARKIVET
12 jun 2023 14:07
PTS: Vi kommer att göra individuell SMP-bedömning
Post- och telestyrelsen kommer att göra en individuell bedömning av de nätägare som levererar fiber till enfamiljshus, innan man beslutar huruvida de ska regleras eller inte. Vilka parametrar som kommer att ingå i den analysen är dock inte klara än.

- Vi har konstaterat att varje nätägare utgör en egen geografisk marknad, men det innebär inte att alla nätägare kommer att regleras. Vi kommer att göra en individuell bedömning av nätägarna, men vet ännu inte vilka parametrar som kommer att ingå i den bedömningen. Det är någonting som vi nu kommer att utreda. Det vi vet är att SMP-bedömningen kommer att utgå från mer än bara nätägarens marknadsandel, säger Emma Nörler Trautmann, projektledare för marknadsanalysen, på Post- och telestyrelsen, till Telekomnyheterna.

Nu har operatörerna fram till den 29 september på sig att komma med synpunkter om PTS utkast till marknadsanalys. I mitten av september kommer myndigheten även att arrangera ett informationsmöte, där intressenter kan ställa frågor kring förslaget.

Enligt Post- och telestyrelsens nuvarande tidplan räknar man med att den nya regleringen kan träda i kraft innan utgången av 2024. Det innebär att den nya regleringen träder i kraft ungefär tio år efter att den nuvarande regleringen trädde i kraft år 2015.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108