NYHETSARKIVET
12 jun 2023 14:07
Nya fiberregleringen en kopia av 2017-års regleringsförslag
Dagens förslag från Post- och telestyrelsen, på hur den svenska fibermarknaden ska regleras är i allt väsentligt en kopia av det regleringsförslag som Post- och telestyrelsen lade fram redan i mitten av juni 2017.

Det förslaget ändrades dock 2018, i en helomvändning, till det förslag, att som tidigare bara reglera Telia, som sedermera nobbades av EU i början av år 2020.

Den stora förloraren på det förslag som presenterades såväl 2017 som nu är stadsnäten, GlobalConnect och Open Infra som hittills har kunnat agera tämligen fritt på marknaden medan Telia har varit reglerade.

Vinnare på marknaden är av allt att döma tjänsteleverantörerna som nu får tydligare marknadsförutsättningar i samtliga nät.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108