NYHETSARKIVET
13 jun 2023 11:42
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10564
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 23-10576
Ärende: Ändring lokalt radiotillstånd 3,7 GHz och 26 GHz
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108