NYHETSARKIVET
13 jun 2023 11:43
FRA, SÄPO & MSB ska stärka samverkan med telekomsektorn
Regeringen har gett de tre myndigheterna MSB, FRA och SÄPO i uppdrag att stärka samverkan med näringslivet inom ramen för NCSC (Nationelt cybersäkerhetscenter). En av sektorerna uppdraget gäller är telekom.

Uppdraget ska även ske i samverkan med övriga myndigheter inom NCSC, vilka är Försvarets materielverk, Polisen och PTS.

I delredovisningen av regeringsuppdraget beskrivs den redan omfattande samverkan mellan myndigheter och aktörer i telekomsektorn, bland annat genom den Nationella telesamverkansgruppen vid PTS.

Men NCSC vill undvika parallella samverkansstrukturer och ska därför undersöka befintliga och etablerade sådana för att avgöra i vilken mån den kan bidra.

De andra sektorerna som förutom telekom är prioriterade i det här uppdraget är energi och transport. NCSC ska stegvis etablera en särskild samverkan med de tre branscherna samt satsa för att öka kunskapen om sin verksamhet och roll inom näringslivet. Det ska ske i fyra steg där fördjupade dialoger, utvärdering och konkretisering av samverkansaktiviteter som NCSC kan erbjuda de olika sektorerna är det första.

I nästa steg ska Nationellt cybersäkerhetscentret ha genomfört ett första möte med telekomsektorn.

Hela uppdraget ska sedan redovisas senast den 22 december.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108