NYHETSARKIVET
13 jun 2023 11:46
Teracom släckte ner 16 000 mobila bredbandskunder
När Teracom den 1 februari i år stängde ner sitt mobilnät för privatkunderna så hade man i runda slängar 16 000 privatkunder kvar. Det visar Post- och telestyrelsens marknadsstatistik för årsskiftet.

Vid årsskiftet hade Teracom 16 098 (18 750 vid utgången av 2021) privatkunder i sitt nät. Antalet företagsabonnemang uppgick till 4 647 (5 199).

Hur många företagsabonnemang som är kvar efter den 1 februari är oklart då Teracom har meddelat att man bara kommer att behålla de samhällsviktiga aktörerna i sin kundbas.

"Under fjärde kvartalet sa Teracom Mobil upp samtliga icke samhällsviktiga mobila bredbandskunder. Det bakomliggande skälet är att vi behöver kunna anpassa våra nät och dedicera nätkapaciteten för samhällsviktiga aktörer", skriver Teracoms vd Åsa Sundberg i sitt anförande till bolagsstämman tidigare i år.

Under årets första kvartal sjönk omsättningen för Teracoms affärsområde Kommunikationstjänster med 32 procent till 23 miljoner kr (34 miljoner kr) samtidigt som rörelseresultatet sjönk med 63 procent till -44 miljoner kr (-27 miljoner kr).
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108