NYHETSARKIVET
14 jun 2023 12:00
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10669
Ärende: Underlag för årsavgift för Operatörsverksamhet

Diarienummer: 23-10616
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 23-10599
Ärende: Betänkandet Staten och Betalningarna (SOU 2023:16)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108