NYHETSARKIVET
15 jun 2023 11:33
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10709
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 23-10720, 23-10723
Ärende: Incidenter/Störning eller avbrott
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108