NYHETSARKIVET
16 jun 2023 12:08
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10748
Ärende: Informationsmail angående PTS tillsynsansvar om eIDAS-noden

Diarienummer: 23-10757
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 23-10784
Ärende: Stöd för åtgärd för Robusta elektroniska kommunikationer

Diarienummer: 23-10789, 23-10791, 23-10793, 23-10794
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd

Diarienummer: 23-10801
Ärende: Tjänstetillsättning av Samordnare för trådlös digitalisering till UA3

Diarienummer:
Ärende:

Diarienummer:
Ärende:

Diarienummer:
Ärende:
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108