NYHETSARKIVET
16 jun 2023 12:08
Tele2: 1 av 5 företag har hållbarhet fullt integrerat i affärsidén
20 procent av företagen anser att de har hållbarhet fullt integrerat i affärsidén, har det som en kärnfråga eller ser hållbarhet som lika viktigt som lönsamhet. Det är en fördubbling jämfört med förra året. Och sju av tio mellan- och storbolag uppger att de arbetar med frågan i alla processer, enligt Tele2:s andra hållbarhetsundersökning gjord tillsammans med Ipsos.

Fortfarande är det ledning, styrelse och ägare som ser hållbarhetsarbetet som viktigast, men engagemanget ökar mest bland medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

"De som inte prioriterar hållbarhet kommer att halka efter. Över tid blir ett seriöst hållbarhetsarbete en förutsättning för att nå nya kunder, attrahera talangfulla medarbetare och säkra företagets finansiering. Samtidigt ser vi också att förflyttningen delvis drivs av lagkrav och av utökade regleringar kring redovisning av hållbarhetsarbetet. Krav som en majoritet av beslutsfattarna tror kommer att fortsätta öka", säger Stefan Trampus, affärsområdeschef, Tele2 Företag, i en presskommentar.

Nästa år träder CSRD i kraft (EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket innebär att mindre företag – även om de inte omfattas av direktivet – måste bidra med bra data om de stora företagen ska kunna leva upp till det.

"Mot bakgrund av nya regler från EU kommer också kraven öka på hur företag formulerar sina hållbarhetsambitioner. Detta uppfattas som positivt av de allra flesta men reser också frågor. Hur ska kunder och beslutfattare avgöra om ambitionerna är seriösa? Finns det trovärdiga planer som backar upp målsättningarna? Hur påverkar hållbarhetsmål och hållbarhetsinitiativ av olika slag konkurrensen?", säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108