NYHETSARKIVET
16 jun 2023 12:11
Tre märker sina företagsabonnemang med Bra Miljöval
Operatören Tre har valt att miljömärka sina företagsabonnemang med Bra Miljöval.

För att uppnå märkningen ska Tre erbjuda abonnenter fördelaktig reparation samt skapa möjligheter för dem att använda telefonen längre och kunna lämna in den för återbruk eller återvinning. Dessutom ges kunder möjligheten att köpa begagnade mobiler.

"Det är glädjande att Tre har valt att miljömärka företagsabonnemang så att fler företag kan göra hållbara val i jobbvardagen. Användningen av mobiltelefoner innebär stor miljöbelastning. Det handlar om energianvändning, kemikaliespridning och resursförbrukning", säger Sofie E Munteanu, chef för Bra Miljöval.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108