NYHETSARKIVET
19 jun 2023 12:06
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10811
Ärende: Förordnande och entledigande av ledamöter i styrelsen för Telekområdgivarna

Diarienummer: 23-10822
Ärende: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Länsstyrelserna

Diarienummer: 23-10844
Ärende: Nytt lokalt radiotillstånd 3,7 GHz

Diarienummer: 23-10845
Ärende: Informationsmail angående PTS regeringsuppdrag att främja användning av betrodda tjänster i kommuner och regioner

Diarienummer: 23-10852
Ärende: Incidenter/Integritetsincident
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108