NYHETSARKIVET
19 jun 2023 12:10
Sverige har misslyckats med digital omställning
Svensk offentlig sektor har bara kommit halvvägs till att dra nyttan av digitaliseringen. Det har en direkt påverkan på Sveriges förmåga att möta behov av en hållbar och digital omställning i välfärden, enligt en ny undersökning av Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet.

Den årliga studien bygger på data som kontinuerligt samlas in från medarbetare i kommuner, regioner och myndigheter. Senaste statusrapporten visar alltså att det finns en stor förbättringspotential.

"Detta är ett stort problem, då vi i dagsläget befinner oss i ett mycket besvärligt läge där digitalisering skulle kunna möjliggöra fortsatt välfärd när efterfrågan växer snabbare än vår leveransförmåga", säger Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet och ansvarig för studien.

Spridningen finns både mellan offentliga aktörer och inom respektive organisation, vilket innebär att framtida välfärd kommer att vara ojämnt fördelad.

"Vi står inför ett läge där vi förväntar oss se fortsatt tilltagande ojämlikhet i tillgång till välfärd. Organisationer som inte klarar av att skapa rätt förutsättningar för välfärden behöver snabbt åtgärda bristerna för att motverka tilltagande ojämlikhet och förlust av relevans", säger Magnusson.

Rapporten förstärker också slutsatser från tidigare studier: att digitaliseringen misslyckats beror på kunskapsbrist inom organisationer och politik.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108