NYHETSARKIVET
19 jun 2023 12:11
Huawei motsätter sig EU-kommissionens hotklassning
Huawei motsätter sig starkt EU-Kommissionens klassning av bolaget som ett säkerhetshot. Det skriver bolaget i ett uttalande från i fredags.

"Huawei motsätter sig starkt och håller inte med om kommentarerna från EU-kommissionens representanter. Detta är uppenbarligen inte baserat på en verifierad, transparent, objektiv och teknisk bedömning av 5G-nät", skriver Huawei som samtidigt säger sig förstå EU-Kommissionens oro för att skydda cybersäkerheten inom EU.

"Restriktioner eller uteslutningar baserade på diskriminerande bedömningar kommer att innebära allvarliga ekonomiska och sociala risker. Det skulle hämma innovation och snedvrida EU-marknaden", skriver Huawei och påpekar att Kommissionen bryter mot både EU-fördragen och subsidiaritetsprincipen genom att offentligt peka ut ett enskilt bolag.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108