NYHETSARKIVET
19 jun 2023 12:13
Telia: PTS saknar grund för 15 miljoners-sanktionen mot oss
PTS har inte kunnat visa att Telia åsidosatt sina skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagen eller annan bestämmelse som kan leda till sanktion och myndigheten saknar därför grund för att bötfälla operatören enligt sitt beslut i april. Det skriver Telia i sin utveckling till överklagan av sanktionen på 15 miljoner kronor.

Som Telekomnyheterna rapporterat anser PTS att Telia ska betala en sanktionsavgift för att ha brustit i säkerhetsprövningen av signalskyddspersonal. Telia vidhåller dock att signalskyddspersonal säkerhetsprövats och placerats i rätt säkerhetsklass. Åtgärderna uppfyller därför alla krav från säkerhetsskyddslagen, även om den signalskyddsverksamhet som omfattas av beslutet inte ingår i Telias säkerhetskänsliga verksamhet.

PTS bestrider inte att säkerhetsprövning har skett. Kruxet är att myndigheten anser att den inte gjorts på korrekt sätt. Telia har gjort en grundutredning enligt krav som ställts av en annan aktör i ett säkerhetsskyddsavtal och det är den aktören som skött registerkontrollen. Problemet är alltså att Telia inte gjort prövningen själv utan att det gjorts av annan aktör som "ingått säkerhetsskyddsavtal med Telia utifrån deltagande i den aktörens säkerhetskänsliga verksamhet och med en annan kontrollorsak än signalskyddspersonal på Telia".

Men Telia skriver i sin överklagan att själva kontrollen alltid görs av SÄPO. Att blanketten med ansökan om registerkontroll skickats in av en annan aktör gör inte att Telia brustit i sin säkerhetsprövning, menar operatören.

Grundutredningen och registerkontrollen utfördes enligt lagstadgade krav och att säkerhetsprövning initierats av en annan myndighet gör inte att den är utan verkan, skriver Telia vidare. Det har heller inte förelegat någon risk för Sveriges säkerhet.

Därför saknar PTS grund för sanktionen och myndigheten har inte visat att Telia åsidosatt de åberopade bestämmelserna på det sätt myndigheten påstår. Telia yrkar därför på att sanktionsbeslutet upphävs. I det fall förvaltningsrätten finner att Telia brustit ii sitt agerande på något sätt så vill operatören åtminstone påföras en lägre sanktionsavgift, eftersom den nuvarande på 15 miljoner kronor helt saknar proportion.

Telia åkte även på en högre bot än Telenor, som straffades av PTS i början av maj och krävdes på 12,5 miljoner kronor. I sin överklagan beskrev Telenor att PTS otillräckliga vägledning gjorde att bolaget överkompenserade i sin tolkning av säkerhetsskyddslagens bestämmelser och i onödan placerade viss personal i en högre säkerhetsklass. Problemet var att operatören inte informerade PTS om att vissa befattningar placerats i högre säkerhetsklass, även om det i slutändan inte behövdes.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108