NYHETSARKIVET
20 jun 2023 11:58
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-10896
Ärende: PTS digitaldag 2023

Diarienummer: 23-10899
Ärende: Skrivelse avseende möjlighet att lämna synpunkter på kommissionens regler om stöd av mindre betydelse

Diarienummer: 23-10903
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 23-10912, 23-10913, 23-10924
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd

Diarienummer: 23-10918
Ärende: Datainsamling Roaming - Ukraina
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108