NYHETSARKIVET
20 jun 2023 12:04
De vill att Riksrevisionen ska utreda svenska 5G-utbyggnaden
Sverige har misslyckats med att implementera och leva upp till EU-direktivet om elektronisk kommunikation. 5G-mobiltäckningen här är 20,5 procent jämfört med Finlands 94,7 procent och den senaste EU-mätningen visar också att Sverige är sämst i Europa på att bygga 5G. PTS lever inte heller upp till sitt uppdrag, enligt en kommentar från Teknikhuset och nätverket bakom utvecklingsprojektet 5G i byggnad.

Nätverket har nu skickat en allmän fråga till Riksrevisionen om Sveriges misslyckande med 5G-utbyggnaden.

Enligt EU är 5G ryggraden i Europas digitalisering och en viktig del av den inre digitala marknaden. Därför är det också viktigt för både Europas och Sveriges internationella konkurrenskraft, men Sverige har brustit på flera punkter, enligt Teknikhuset.

Några av punkterna från den digra sammanställningen över Sveriges misslyckanden omfattar bland annat att slutanvändarnas intressen inte har värnats och att nät med hög kapacitet inte byggts.

"Teknikföretagens publika reaktion i media talar sitt tydliga språk. Svensk industri styrker att de under tre år tappat konkurrenskraft globalt i avsaknaden av 5G-utbyggnad", kommenterar Teknikhuset på den första punkten.

På den andra punkten kommenterar nätverket så här:

"Jämfört med Finlands 5G-utbyggnad står det klart att Sverige saknar nät med mycket hög kapacitet. Finland är i väsentliga delar ett land som är jämförbart med Sverige".

Utöver det anses operatörerna inte säkrat ett utbud av 5G-tjänster i hela landet. Dessutom menar Teknikhuset att dagens mobilnät inte stöder innovation. I dag är det länder som USA, Kina och Sydkorea som är ledande inom mobil digitalisering.

Nu måste Sverige komma i kapp, menar Teknikhuset.

"Sverige står inför introduktionen av 6G inom sju år och det är av avgörande vikt att Sverige nu kan komma i kapp och återta en tätposition i en traditionellt stark svensk sektor. PTS tycks inte ha ställt några som helst krav på utbyggnadstakt i licenskraven. Det är ett av många områden som nu måste omformas – för att innovationstakten i Sverige ska kunna närma sig marknadsledande nationers nivåer", enligt kommentaren, som även kräver att processer och ledande befattningshavare som misslyckats i Sverige nu byts ut mot nya.

"Det behövs också en ny leverantörsstruktur inom telekomsektorn. En struktur som kan se bortom nästa kvartalsrapport och som även kan medverka i finansieringen av framtidens inomhusnät. En kapacitet och ett incitament som mobiloperatörer med noterade aktier uppenbarligen inte har".
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108