NYHETSARKIVET
21 jun 2023 11:25
SKR: Bredbandsstrategin måste utgå från digitaliseringen
En kommande ny bredbandsstrategi måste utgå från en tydlig målbild om Sveriges digitalisering. Det skriver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i sitt yttrande kring regeringens förfrågan om åsikter kring framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet.

"SKR ser att en kommande bredbandsstrategi måste tas fram utifrån den förutsättningsskapande roll som den hårda digitala infrastrukturen har för samhällets fortsatta digitalisering. De målsättningar som identifieras för bredbandspolitiken måste utgå från en tydlig målbild om Sveriges digitalisering", skriver SKR.

Organisationen vill även se en större samordning mellan Rakel G2, det framtida systemet för tågkommunikation och de privata mobiloperatörerna.

"SKR uppfattar att det i stort sett saknas en samordning mellan aktörer som förvaltar publika mobilnät på marknaden och de statliga aktörer som förvaltar och planerar att bygga upp mobilnät för Rakel G2 samt framtida system för tågkommunikation (FRMCS). SKR vill därför framhålla betydelsen av att Sverige redan nu ser över hur en ökad samordning av statliga aktörer kan bidra till fler sändarplatser och därmed förbättrad täckning och kapacitet i områden präglade av långa avstånd. Genom en sådan samordning kan flera statliga åtgärder och investeringar komma fler till nytta samtidigt som statens resurser används effektivt", skriver SKR.

Här kan du läsa hela yttrandet.Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108