NYHETSARKIVET
22 jun 2023 11:36
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-11038
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd

Diarienummer: 23-11039
Ärende: Svensk Telekommarknad första Jan - Jun 2023

Diarienummer: 23-11043
Ärende: Incidenter/Integritetsincident
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108