NYHETSARKIVET
26 jun 2023 11:57
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-11092
Ärende: Avanmälan av operatörsverksamhet

Diarienummer: 23-11091
Ärende: Uppdrag om en samlad informationsportal om riktade statsbidrag till kommuner och regioner

Diarienummer: 23-11093
Ärende: Incidenter/Integritetsincident
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108