NYHETSARKIVET
26 jun 2023 12:00
PTS inleder granskning av Telias säkerhetsincident
PTS sätter i gång en granskning av en säkerhetsincident hos Telia som ägde rum i januari.

Den rikstäckande incidenten påverkade hundratusentals användare och hindrade kunder från att nå 114 14 samt 1177. Incidenten berodde på ett fel som skett i samband med en planerad konfigurationsändring i Telias interna system. Den pågick i 4,5 timmar och anses ha fått betydande påverkan på nät och tjänster samt funktioner i samhället, inte minst då människor inte kunde nå 1177 och 114 14.

Granskningen syfte är att titta på Telias rutiner för riskanalys och riskhantering för förändringsarbete och utreda om de uppfyller PTS krav på säkerhet i nät och tjänster.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108