NYHETSARKIVET
27 jun 2023 11:49
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-11126
Ärende: Remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

Diarienummer: 23-11136, 23-11146, 23-11170
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 23-11141
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd

Diarienummer: 23-11152
Ärende: Tolkning av PTSFS 2021:5/2022:16

Diarienummer: 23-11164
Ärende: Hemställan om deltagande i framtagande av riktlinjer för samverkan i nästa generation Rakel

Diarienummer: 23-11173
Ärende: Remissförfrågan gällande verksamma radiolänksoperatörer utifrån två geografiska områden i Övertorneå kommun

Diarienummer:
Ärende:
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108