NYHETSARKIVET
27 jun 2023 11:52
PTS styrelse väljs om men bara för ett år
Förra veckan fattade regeringen beslut om styrelseposter i PTS och av förordnandet framgår att hela den befintliga styrelsen väljs om.

Skillnaden är dock att de får en mandatperiod på bara ett år, fram till den 31 mars 2024 och inte på tre år som tidigare. Den nuvarande treåriga mandatperioden går ut den 30 juni.

Av förordningen framgår också att Tommy Svensson, som valdes in på tre år 2021 behåller sitt förordnande till och med den 30 juni 2024.

Styrelsen kommer återigen bestå av följande ledamöter:

Inga Thoresson Hallgren, ordförande (överdirektör)
Mikael Forsgren (chefsrådman)
Markus Bylund (it-strateg)
Pia Gruvö (avdelningschef)
Tommy Svensson (professor)
Dan Sjöblom (generaldirektör, Post och- telestyrelsen)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108