NYHETSARKIVET
17 jul 2023 12:57
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-11697
Ärende: Vägledning till operatörer för hantering av manipulerade/felaktiga nummer

Diarienummer: 23-11813
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

Diarienummer: 23-11814
Ärende: Direktupphandling av offertförfrågan gällande grupputveckling, chefs- och individuell coachning

Diarienummer: 23-11819
Ärende: Uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108