NYHETSARKIVET
17 jul 2023 12:58
Tres skandinaviska siffror för Q2 i sammandrag
Här är mobiloperatören Tres skandinaviska siffror för årets andra kvartal i sammandrag. Motsvarande siffror för det andra kvartalet 2022 inom parentes.

Omsättning (Mkr): 3 004 (2 798)
::varav Sverige (Mkr): 1 908 (1 817)
::varav Danmark (MDKK): 708 (700)
Serviceintäkter (Mkr) 2 035 (1 831)
::varav Sverige (Mkr): 1 274 (1 169)
::varav Danmark (MDKK): 492 (472)
Serviceintäkter per abonnent och månad (kr/mån): 165,5 (156,5)
::varav Sverige (kr/mån): 168,2 (163,9)
::varav Danmark (DKK/mån): 104,3 (103,2)
Ebitda (Mkr): 989 (917)
::varav Sverige (Mkr): 716 (675)
::varav Danmark (MDKK): 177 (172)
Ebitda-marginal: 32,9% (32,8%)
::varav Sverige: 37,5% (37,2%)
::varav Danmark: 24,9% (24,6%)

Investeringar/omsättning senaste året: 18% (27%)

Nettoskuld (Mkr): 7 491 (6 731)
Nettoskuldsförändring (Mkr): 168 (325)

Antal anställda: 1 790 (1 715)

Antal abonnenter (tusental): 4 098 (3 901)
::varav Sverige: 2525 (2377)
::varav Danmark: 1573 (1524)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108