NYHETSARKIVET
18 jul 2023 12:26
Tele2 Sveriges siffror för årets andra kvartal
Här är Tele2:s svenska siffror för det andra kvartalet i år, motsvarande tal inom parentes avser Q2 2022. Belopp i miljoner kr och kundtal i tusental.

Omsättning
Konsument
: Mobil: 1 470 (1 453)
:: Abonnemang: 1 240 (1 203)
:: Kontantkort: 230 (249)
: Fastnät: 1 442 (1 432)
:: Fast bredband: 744 (708)
::Digital-TV: 663 (674)
::: Kabel & Fiber: 424 (424)
::: DTT: 239 (250)
:: Fast telefoni och dsl: 36 (51)
Hyresvärdar & Annat 164 (165)
Serviceintäkter från slutanvändare: 3 076 (3 050)
:Operatörsintäkter: 185 (194)
:Utrustningsintäkter: 429 (435)
:Intern försäljning: 0 (0)
Konsument: 3 691 (3 679)

Företag
: Mobil: 556 (503)
: Fast: 192 (207)
: Lösningar: 289 (279)
Serviceintäkter från slutanvändare: 1 036 (989)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 24 (26)
: Utrustningsintäkter: 483 (417)
: Intern försäljning 1 (1)
Företag: 1 544 (1 432)
: varav IoT slutanvändarintäkter: 99 (80)

Operatörsintäkter: 269 (284)
Intern försäljning: 1 (1)
Summa wholesaleintäkter: 271 (286)
: varav IoT wholesaleintäkter: 6 (7)

Total: 5 507 (5 397)

Underliggande EBITDA 2 159 (2 217)

CAPEX
: Nät: 457 (358)
: IT: 187 (148)
: Kundutrustning, CPE: 76 (108)
: Övrigt 4 (13)
Capex exkl spektrum och leasing: 724 (627)


Operativa data (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint
: Hushåll: 3 833 (3 688)

Konsument RGU:er
: Mobil: 2 871 (2 970)
:: Abonnemang: 2 032 (1 966)
:: Kontantkort: 839 (1 004)
: Fast: 1 975 (2 016)
:: Fast bredband: 960 (937)
:: Digital-TV: 871 (905)
::: Kabel & Fiber: 630 (631)
::: DTT: 241 (274)
:: Fast telefoni & DSL: 143 (174)
Konsument: 4 846 (4 986)

Företags RGU:er:
: Mobil: 1 127 1 060
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108