NYHETSARKIVET
20 jul 2023 12:20
Tre och Telenor kvartalets mobilkundsvinnare
Under det gångna kvartalet var det återigen Tre och Telenor som gick bäst när det gäller kundtillväxt på mobilsidan. Under kvartalet ökade Tre sin kundstock med 38 000 mobilkunder samtidigt som Telenor ökade sin kundstock med 8 000. Telia gick plus minus noll under kvartalet medan Tele2 tappade 6 000 mobilkunder, jämfört med kvartalet innan.

Sett till operatörernas marknadsandelar, baserat på de egna siffrorna, så har Tre, under det senaste året, ökat sin marknadsandel med 1,2 procentenheter till 18,1 procent, Telenor har ökat med 0,5 procentenheter till 21,0 procent, Tele2 har behållit sin marknadsandel på 28,6 procent och Telia har tappat 1,6 procentenheter till 32,4 procent.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108