NYHETSARKIVET
20 jul 2023 12:21
Telenors svenska siffror för andra kvartalet
Här är Telenors svenska siffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal inom parentes avser det andra kvartalet 2022). Notera att växelkursen mellan NOK och SEK ändrats till 0,9989 (0,9526) under perioden.

Totala mobila tjänsteintäkter (MNOK): 1 597 (1 412)
Wholesale och andra mobila intäkter (MNOK): 294 (284)
Devices (MNOK): 397 (403)
Totala intäkter mobila verksamheten (MNOK): 2 289 (2 099)

Intäkter fastnät (MNOK): 857 (787)
Övriga fastnätsintäkter (MNOK): 13 (9)
Totala intäkter fastnät (MNOK): 870 (796)
Totala tjänsteintäkter (MNOK): 2 455 (2 199)
Totala intäkter (MNOK): 3 159 (2 895)
:: varav interna intäkter (MNOK): 26 (29)

Rörelseresultat (MNOK): 2 050 (1 830)
Opex (MNOK): -974 (-861)

Organisk ebitda-tillväxt (%): 4,8% (IU)
Ebitda före övriga intäkter och kostnader (MNOK): 1 076 (969)
övriga intäkter och kostnader (MNOK): -1 (73)
Ebitda (MNOK): 1 075 (1 042)
Avskrivningar och amortering (MNOK): -728 (-644)
Nedskrivningar (MNOK): 0 (0)
Ebit (MNOK): 347 (398)

Capex (MNOK): 802 (602)
Investeringar i företag (MNOK): 0 (0)
Capex exklusive licenser och spektrum (MNOK): 488 (390)

Mobilt:
Antal abonnemang (tusental): 2 932 (2 885)
:: varav kontantkort (tusental): 197 (235)
Ampu (min): 285 (306)
Arpu (NOK): 187 (169)

Fastnät:
Antal telefoniabonnemang (tusental): 79 (94)
Antal internetabonnemang (tusental): 684 (696)
Antal TV-abonnemang (tusental): 467 (484)
Arpu Internet (NOK): 247 (226)
Arpu TV (NOK): 150 (130)

Antal anställda: 1 551 (1 476)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108