NYHETSARKIVET
20 jul 2023 12:22
Här är Telias svenska siffror för årets andra kvartal
Här är Telias siffror för den svenska verksamheten under årets andra kvartal. Motsvarande tal för Q2 2022 inom parentes.

:::Mobila abonnemangsintäkter (Mkr): 3 117 (3 080)
:::Interconnect (Mkr): 127 (120)
:::Övriga mobila tjänsteintäkter (Mkr): 153 (139)
::Mobila tjänsteintäkter totalt (Mkr): 3 397 (3 339)
:::Fast telefoni (Mkr): 284 (355)
:::Bredband (Mkr): 1 451 (1 386)
:::TV (Mkr): 595 (569)
:::Business solutions (Mkr): 889 (856)
:::Andra fasta tjänsteintäkter (Mkr): 696 (679)
::Fastnätstjänsteintäkter (Mkr): 3 916 (3 844)
::Annonsintäkter (Mkr): 0 (0)
::Övriga tjänsteintäkter (Mkr): 266 (262)
:Totala tjänsteintäkter (Mkr): 7 579 (7 446)
:Totala terminalintäkter (Mkr): 1 358 (1 175)
:Total extern nettoförsäljning (Mkr): 8 937 (8 621)
Intern nettoförsäljning (Mkr): 46 (20)
Total nettoförsäljning (Mkr): 8 983 (8 641)
Tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar 3,9%
Serviceintäkter, tillväxt i lokal valuta exkl. förvärv & avyttringar % 1,8%
Justerad Ebitda (Mkr): 3 351 (3 358)
::Marginal: 37,3% (38,9%)
Ebitda (Mkr): 3 329 (3 341)
::Marginal: 37,1% (38,7%)
Avskrivningar, amortering och nedskrivningar (Mkr): -1 730 (-1 706)
Intäkter från associerade bolag och joint ventures (Mkr): 0 (0)
Justerad operativ intäkt (Mkr): 1 621 (1 652)
::Marginal: 18,0% (19,1%)
Operativ intäkt (Mkr): 1 599 (1 634)
::Marginal: 17,8% (18,9%)

Capex exkl. licenser och spektrumavgifter (Mkr): 911 (878)
Capex (Mkr): 911 (878)

• Mobile
::Postpaid abonnemang (tusental): 7 754 (6 633)
::exkl M2M (tusental): 3 905 (3 896)
:::varav använda för M2M (tusental): 3 849 (2 737)
::Prepaid abonnemang (tusental): 620 (688)
Totalt antal abonnemang (tusental): 8 374 (7 321)
:Postpaid ARPU (kr/månad): 252 (251)
:Prepaid ARPU (kr/månad): 74 (74)
Blended ARPU (kr/månad): 228 (224)
Blended churn (%) 14 (14)

• Fixed
:PSTN-abonnemang (tusental): 167 (241)
:VoIP-abonnemang (tusental): 202 (239)
Telefoniabonnemang (tusental): 369 (480)
Bredbandsabonnemang (tusental): 1 381 (1 363)
Bredband ARPU (kr/månad): 333 (322)
TV-abonnemang (tusental): 1 004 (948)
TV ARPU (kr/månad): 198 (201)
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108