NYHETSARKIVET
20 jul 2023 12:24
TV4 tynger Telias resultat som sjönk med 21% andra kvartalet
I dag är det exakt fem år sedan Telia tillkännagav sitt förvärv av TV4 och aldrig har väl affären känts sämre än just i dag.

Under det senaste kvartalet har Telias TV-verksamhet, som domineras av TV4, gjort en förlust på -214 miljoner kr (141 miljoner kr Q2 2022), vilket innebär en resultatförsämring på -355 miljoner kr om man jämför kvartalen. Det innebär att TV-verksamheten står för 61 procent av den rörelseresultatsförsämring på 21 procent som Telia-koncernen redovisar för kvartalet. Resterande förluster på rörelseresultatsnivå kommer från området Övrig Verksamhet, som innefattar koncerngemensamma funktioner på huvudkontoret och verksamheten i Lettland.

"De ekonomiska utsikterna och den svagare detaljhandelsmiljön resulterade i att annonsmarknaden försvagades ytterligare under kvartalet och våra annonsintäkter minskade med 14%. Samtidigt ökade intäkterna från betal-tv med 4%, drivet av prisökningar. EBITDA minskade därför till en förlust om 7 MSEK under kvartalet, från de minskade annonsintäkterna, innehållsåtaganden som gjorts under tidigare år och kostnader relaterade till den kommande lanseringen av den nya hybridtjänsten TV4 Play. Fullt fokus ligger nu på att återföra verksamheten till lönsam och hållbar tillväxt", skriver Telias vd och koncernchef Allison Kirkby i sitt vd-ord i rapporten.

Den svenska verksamhetens tillväxt räddades framför allt av de prishöjningar som genomförts under början av året vilket gav en intäktsökning på 4,0 procent jämfört med Q2 2022. Resultatmässigt så sjönk det justerade ebitda-resultatet med -0,2 procent samtidigt som rörelseresultatet sjönk med -2,2 procent.

"Även om den totala tjänsteintäktstillväxten i Sverige fortfarande är blygsam givet motvinden för intäkterna från föråldrade tjänster, har den förbättrats med cirka tre procentenheter under de senaste sex månaderna eftersom vi har intensifierat prisförändringsinitiativen. EBITDA förblev i stort sett oförändrad, i linje med våra förväntningar, på grund av högre innehållskostnader och en något högre tillgänglighet i våra kundtjänster för att vända NPS till tillväxt efter nyligen gjorda prisförändringar", skriver Allison Kirkby.

Antalet mobilabonnemang, rensat för IoT-abonnemang, var oförändrat medan antalet bredbandsabonnemang minskade med 1 000 och antalet TV-abonnemang ökade med 10 000 under kvartalet.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108