NYHETSARKIVET
15 sep 2023 11:40
PTS-utredning öppnar för bredbandsstöd till fast radio
Post- och telestyrelsen öppnar för att trådlösa lösningar såsom fast radio ska kunna användas som en separat stödåtgärd i glesbygdsområden med särskilda utmaningar kring bredbandsutbyggnad. Det framgår av myndighetens rapport Stöd för att påskynda utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden, som överlämnats till Regeringen i dag.

"En sådan stödåtgärd skulle rikta sig till glesbygdsområden med särskilda utmaningar och finansiera infrastruktur som kan erbjuda nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s även under perioder med hög trafikbelastning. PTS bedömer att det främst kommer vara fiber, men även fast radio som uppfyller villkoren, även om andra tekniker kan bli aktuella.
Myndigheten tydliggör samtidigt att effekten av ett sådant kompletterande stöd kan bli begränsat. Om det inte tillskjuts finansiering utöver det som redan är avsatt för bredbandsstöd, kan det innebära att effekten av det nuvarande stödet minskar och att mer kostnadseffektiva lösningar fördröjs.
PTS konstaterar därför att myndigheten behöver utreda och konkretisera förutsättningar för utlysning och tilldelning om ett kompletterande stöd skulle införas", skriver PTS.

Rapporten Stöd för att påskynda utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden finns att ladda hem här.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108