NYHETSARKIVET
20 sep 2023 11:52
EU och Kina håller högnivådialog om digitala frågor
EU-kommissionen har hållit en andra högnivådialog med Kina om digitala frågor i Peking.

Bland frågorna som lyftes var plattformar och datareglering, AI, vetenskap och innovation samt gränsöverskridande flöde av industridata och produktsäkerhet vid onlineförsäljning.

Den första digitala högnivådialogen mellan EU och Kina hölls 2020.

"Kommissionen upprätthåller sedan 2009 en dialog om informations- och kommunikationsteknik (IKT) med Kina på teknisk nivå, som omfattar IKT-politik och digital politik samt regleringsfrågor. Det har dock inte hållits några möten inom ramen för denna IKT-dialog sedan 2020. Kontakter med Kina på området vetenskap, teknik och innovation upprätthålls dessutom inom ramen för diskussionerna om den gemensamma färdplanen för det framtida samarbetet mellan EU och Kina inom vetenskap, teknik och innovation", meddelar EU-kommissionen.

Dialogen leddes gemensamt av Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet och Kinas vice premiärminister Zhang Guoqin.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108