NYHETSARKIVET
20 sep 2023 11:58
Inget beslut om Rakel G2 i höstbudgeten
Av allt att döma kommer den redan försenade uppgraderingen av blåljusnätet Rakel att dröja ytterligare. Det står klart sedan Regeringen i dag presenterat sin budget för 2024, där det framgår att man ännu inte har fattat beslut om hur man ska gå vidare med det förslag som presenterades av MSB och Trafikverket i januari i år.

"Det nationella kommunikationssystemet Rakel närmar sig sitt tekniska slutdatum och kommer att behöva ersättas. MSB och Trafikverket har fått i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2. Det förslag som myndigheterna har redovisat bereds i Regeringskansliet. Medel föreslås tillföras så att förberedelserna för Rakel Generation 2 kan fortsätta under 2024", skriver Regeringen om blåljusnätet.

När ett beslut om nästa generations Rakel kommer att fattas är oklart, men i och med budgeten så står det klart att inga pengar har avsatts för ett byggande av nytt nät. Däremot har Regeringen ökat anslaget för förberedelsearbetet med 20 miljoner kr till 35,8 miljoner kr under 2024.

Det nät som MSB och Trafikverket föreslog i våras skulle, enligt förslaget, kosta 11,2 miljarder kr.

I MSB:s senaste roadmap för utbyggnaden av Rakel G2, eller 5G Mission Critical som de själva vill kalla nätet, skulle utbyggnaden starta under 2024 för att vara klart under 2027 varvid en migrering av det nuvarande systemet skulle kunna ske under 2028.

Som Telekomnyheterna tidigare har rapporterat lämnade Teracom i somras in ett förslag på hur de och Telia skulle kunna skapa ett Rakel G2 med befintlig nätinfrastruktur. Enligt förslaget skulle deras lösning kunna vara igång redan nio månader efter ett beslut och skulle inte behöva någon statlig finansiering för etableringsinvesteringar.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108