NYHETSARKIVET
21 sep 2023 12:32
Diariefört hos Post- och telestyrelsen
Telekomnyheterna bevakar dagligen diariet hos Post- och telestyrelsen. Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen.

Diarienummer: 23-23946
Ärende: Anmälan av samhällsviktiga tjänster - Digital infrastruktur

Diarienummer: 23-23949
Ärende: Projekt - Ny utbetalningsmodell för bredbandsstödet

Diarienummer: 23-23950
Ärende: Incidenter/Integritetsincident

Diarienummer: 23-23965
Ärende: Tillsyn av bredbandsstöd
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108