NYHETSARKIVET
21 sep 2023 12:32
GlobalConnect: Fastighetsägare dåliga på att digitalisera
Majoriteten av fastighetsägarna tycker det är viktigt att de digitaliserar sina fastigheter men de har svårt för att göra det. Annat prioriteras före och många tycker det saknas tillräcklig kompetens internt, enligt en undersökning som GlobalConnect låtit göra.

Undersökningen gjordes bland 300 fastighetsägare, som ser minskade omkostnader som en viktig drivkraft för att digitalisera fastighetsbeståndet. De flesta som svarat i undersökningen anser att de påbörjat digitaliseringen, till exempel genom att använda digitala verktyg för hyreskontrakt och säkerhetssystem, men bara en av tio anser att de kommit långt i digitaliseringsprocessen.

Det saknas helt enkelt tid att både utföra normal drift och implementera nya system, enligt en av deltagarna i undersökningen.

"Det är klart oroande att många inte prioriterar och avsätter budget för att digitalisera. Som jag ser det riskerar hela fastighetsbranschen att halka efter. Jag tror att det kanske inte är helt tydligt vilka problem man faktiskt kan lösa genom att arbeta löpande med att digitalisera sina fastigheter. Bara det faktum att man kan ta datadrivna beslut som kan minska de faktiska omkostnaderna borde vara skäl nog att prioritera den här frågan", säger Henrik Hammarström, chef för B2B GlobalConnect Sverige.

Bolag med högre omsättning (+10MSEK) samt fastighetsbolag inom allmännyttan har kommit längre än andra, enligt undersökningen.

Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108