NYHETSARKIVET
21 sep 2023 12:33
Tele2 har mest transparent klimatredovisning
Operatören Tele2 har klättrat 66 placeringar sedan 2050 Consultings förra rapport om transparent klimatredovisning och toppar i dag listan. Därmed är operatören bäst av 133 bolag på Stockholmsbörsens storbolagslista OMX Large Cap på att vara transparent i sin klimatredovisning.

För att få höga poäng krävdes bland annat att man redovisar sina växthusgasutsläpp transparent samt att utsläpp i Scope 3, det vill säga i värdekedjan, inkluderas i både redovisning och målsättning.

"Vi ser att våra viktigaste intressenter som exempelvis våra kunder, i allt större utsträckning kräver djupgående och mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete. Vi vill vara ledande inom vårt klimatarbete, och jag är därför mycket glad att den transparens som vi eftersträvar i vår klimatrapportering är så högt rankad", säger Tele2:s hållbarhetschef Erik Wottrich i en kommentar.

I undersökningen visas också att tre telekombolag ligger bland de tio bästa på transparent klimatredovisning. Förutom Tele2 finnes Telia på delad femteplats samt Ericsson på delad tiondeplats.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108