NYHETSARKIVET
29 sep 2023 12:02
EU vill se gemensamma åtgärder för digital omställning
Medlemsländerna i EU uppmanas att gemensamt arbeta för att snabba på den digitala omställningen i Europa och hantera de befintliga investeringsgapen.

Uppmaningen kommer i den första lägesrapporten från EU-kommissionen om hur arbetet i unionen hittills gått för att hantera den digitala omställningen. Fokus i rapporten är fyra huvudområden: digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

I rapporten finns både övergripande och landspecifika rekommendationer vilka kommer utgöra basen för diskussioner och samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108