NYHETSARKIVET
2 okt 2023 12:37
Tre gör Huawei-nedskrivningar på 2,2 miljarder kr
De nya reglerna som förbjuder Huawei-produkter i operatörernas 5G-nät kostade mobiloperatören Tre 2,2 miljarder kr i ned- och avskrivningar under 2022. Det framgår av bolagets årsredovisning som nu har godkänts av Bolagsverket.

Det är de krav som Post- och telestyrelsen satte i oktober 2020, i samband med att frekvenser i 2,3 och 3,5 GHz skulle auktioneras ut, som nu börjar få ekonomisk effekt.

"Under 2022 har Tre Sverige aktivt bytt ut nätverkstillgångar från leverantören Huawei, efter lagkrav från PTS, och därmed skrivit av värdet på dessa tillgångar samt ändrat bedömningen avseende livstiden på övriga nätverkstillgångar vilket sammantaget medfört att nettoresultatet uppgick till -1 275 MSEK (445 MSEK). Justerat för dessa ökade ned- och avskrivningar uppgår nettoresultatet till 924 MSEK", skriver bolaget och fortsätter:

"Eftersom 3,5 GHz spektrumtillståndet förhindrar Tre Sverige från att använda Huaweiutrustning någonstans i sitt 5G-nät, implementeras ett helt nytt 5G-kompatibelt kärnnät som ersättning för det gamla kärnnätet från Huawei som Tre Sverige haft implementerat sen tidigare. Under 2022 migrerades den första trafiken över till det nya kärnnätet, ett arbete som kommer att fortsätta under 2023 och 2024."

Även i Danmark har Huawei-utrustningen bytts ut vilket har gett en ned- och avskrivningseffekt på 4,0 miljarder kr för det skandinaviska moderbolaget Hi3G Holdings AB.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108