NYHETSARKIVET
17 nov 2023 13:13
Skellefteå Kraft petar in ytterligare pengar i Th1ng
Th1ng får in nya pengar från sin största aktieägare, det kommunala bolaget Skellefteå Kraft. Det rör sig om sex miljoner kronor som Th1ng plockar in genom att emittera ett konvertibelt skuldebrev.

Räntan ligger på 13 procent och skuldebrevet löper till och med den 1 december 2025. Konvertering till aktier kan ske mellan 10 november och 28 november 2025, meddelar Th1ng.

Anledningen till lånet är att stärka Th1ngs balansräkning och ta in mer kapital för en expansion.

"Bolaget har övervägt möjligheten att anskaffa medel genom en företrädesemission av aktier, men har beslutat att genomföra en riktad konvertibelemission i stället - främst av tids- och kostnadsbesparingsskäl. Styrelsen bedömer att det för närvarande är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital på detta vis", meddelar Th1ng.

Bolaget har även som mål att nå ett positivt kassaflöde under slutet av nästa år.
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108